Ořez stromů

Provádíme odborné ošetření stromů stromolezeckou technikou.

Navrhneme Vám optimální řešení, případně provedeme již odborně navržený zásah.

Realizujeme tyto typy zásahů na dřevinách klasifikované ve standardech Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Jedná se o tyto zásahy:

Řezy udržovací:

  • řez zdravotní S-RZ
  • řez bezpečnostní S-RB
  • redukční řezy lokální S-RL
  • odstranění výmladků S-OV

Řezy stabilizační:

  • redukce obvodová S-RO
  • stabilizace sekundární koruny S-SSK

Řezy tvarovací:

  • řez na hlavu S-RTHL
  • řez popouštěcí S-RTPP
  • řez živých plotů a stěn S-RTZP