Profesionální ošetření stromů

Praktická arboristika

Sadové a vegetační úpravy

  • údržba zeleně měst a obcí
  • zakládání veřejné zeleně
  • rekonstrukce zeleně památkově chráněných objektů (aleje, parky, zahrady)
  • péče o památné stromy