Rizikové kácení stromů

Provádíme rizikové kácení stromů pomocí stromolezecké techniky.

Navrhneme Vám optimální řešení konkrétní situace.

Používáme tyto technologie:

  • Kácení volné
  • Kácení volné s přetažením
  • Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
  • Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše
  • Kácení pomocí plošiny či jeřábu

Při všech technologiích postupujeme tak, aby nedošlo k ohrožení osob a majetku.

Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit